Szakmai gyakorlat

 

Tisztelt Hallgatók!

A Képzési és kimeneti követelmények alapján valamennyi alapszakunk gyakorlatigényes képzésnek minősül, ami azt jelenti, hogy a képzés során a hallgatóinknak 6 hetes összefüggő szakmai gyakorlaton kell részt venniük.

Ez érinti valamennyi alapszakunkat:

 • Faipari mérnök BSc - nappali (szakfelelős: Dr. Fehér Sándor)
 • Ipari termék- és formatervező BSc - nappali (szakfelelős: Dr. Dénes Levente)
 • Gazdaságinformatikus BSc - nappali (szakfelelős: Bacsárdi László)
 • Mechatronikai mérnök BSc (szakfelelős: Dr. Rosta Tamás)
 • Építőművész BA 
 • Formatervező BA (szakfelelős: Csepregi Sándor)
 • Tervezőgrafikus BA (szakfelelős: Vida Győző)

 

Az egyetemnek (karunknak) gondoskodnia kell gyakorlati képzőhelyek szervezéséről. Minden hallgatót a gyakorlati helynek megfelelő feladatokkal kell ellátni és felügyelni ezek teljesítését. Ehhez számos céggel, intézménnyel kell szerződést kötnünk, akik fogadni és foglalkoztatni tudják a hallgatóinkat a szakterületeiknek/szakoknak megfelelően. Ezen feladatok összehangolására a kar létrehozza a Szakmai Gyakorlati Bizottságot, amelynek állandó tagjai a mindenkori oktatási dékánhelyettes és gazdasági/általános dékánhelyettes és a kar nappali BSc/BA szakjainak szakfelelősei ill. azok megbízottjai.

 A szakfelelősökkel történt egyeztetés értelmében az alábbi személyek képviselik a szakokat a bizottságban, ill. fogják össze a szervezést:

 • Dr. Fehér Sándor, egyetemi docens: Faipari mérnöki alapszak BSc - nappali
 • Dr. Dénes Levente, egyetemi docens: Ipari termék- és formatervező BSc - nappali
 • Dr. Pödör Zoltán, egyetemi docens: Gazdaságinformatikus BSc - nappali
 • Tatai Sándor, egy. adjunktus: Mechatronikai mérnök alapszak BSc - nappali/levelező
 • Építész tervezőművész BA
 • Formatervező BA
 • Kassai Ferenc egyetemi docens: Tervezőgrafika BA


A művészeti szakok esetében a hallgatókkal való kapcsolattartást Ágota Bernadett oktatási előadó végzi.

Szakmai gyakorlatra jelentkezés dokumentumai

A bizottság megalkotta és a Kari Tanács elfogadta a Gyakorlati Képzési Szabályzatot, amely részletesen megadja a gyakorlati képzés feltételeit, követelményeit. A szabályzat és mellékletei letölthetők a kari honlapról a “Hallgatóknak/Dokumentumok/Szakmai gyakorlat” mappából.

Kérjük, hogy mindenki olvassa el a szabályzatot, hiszen ennek értelmében kell felkészülniük a szakmai gyakorlatokra való jelentkezésre, azok végrehajtására.

Arra is biztosítunk lehetőséget, hogy a hallgatók ajánlhassanak gyakorlati képzést nyújtó cégeket a lakóhelyük közeléből. Ebben az esetben kérjük, szíveskedjen megadni a szakjához tartozó bizottsági személynek a cég elérhetőségét, felelős vezetőjét. Természetesen a kar megvizsgálja, hogy az adott cég megfelel-e a szabályzatnak, és ha igen, akkor szerződést kötünk vele.

Dr. Magoss Endre
dékán

Jelentkezés szakmai gyakorlatra:

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu