Faépítészeti Intézet

Faépítészeti Intézet

„Az építéstan azokat az elveket és szabályokat tárgyalja, melyeket egyrészt a tapasztalat, másrészt a kísérletek állítottak fel arra nézve, miképpen kell a természetben található anyagokat megválasztani és előkészíteni, építő-szerkezetekké összekötni és az így nyert szerkezetrészeket egy oly egészszé összeilleszteni, mely a szilárdság és a tartósság követelményeinek, valamint a kitűzött czélnak megfelel s a mellett lehetőleg olcsó és szép.”

Sobó Jenő, így fogalmazta meg Egyetemünk jogelőd intézményének tanáraként az építéstan elveit, 1898-ban megjelent tankönyvében.

Szépség és hasznosság. Az építés örök értékei. Az építéstan oktatás soproni gyökerei immár egy 150 éves, hatalmasra nőtt „tudásfát” táplálnak. Ezt a „tudásfát” ma úgy nevezik: Faépítészeti Intézet. Az intézet oktatási portfóliója magában foglalja a fával történő tárgyalkotás, a bútorkészítés és építés ismereteit.  A fa, a természet örök körforgásának, az évről-évre megújulásnak szimbóluma. A fa használata, a fával építés egyidős a tudatra ébredt, cselekvő emberrel. A Faépítészeti Intézet több tudományterületen folytat kutatási tevékenységet. Új utakat keres a fával építés, az ipari termék- és formatervezés, valamint a papíripar területén. Az intézet célja az oktatás, kutatás és dizájn magasszintű művelése. Neves professzoraink: Winkler Oszkár, Kubinszky Mihály, Winkler Gábor mintaadók számunkra.  Az Intézetben felhalmozott tudást, doktoranduszok, alap és mesterszakos faipari mérnökök, építész- és építőművész, valamint erdőmérnök hallgatók és a faipari szakma felé közvetítjük. Az elmélet és gyakorlat egymást kiegészítő művelése, a hagyomány és megújulás képességének harmóniája mindig is értéke volt a soproni képzésnek. Ismerve múltunkat, elemezve és értve jelenünket, tervezzük jövőnket.

A Faépítészeti Intézet megkerülhetetlen „műhely” a tárgyalkotás és a fával építés területén. Joggal kijelenthetjük a fa a XXI.század építőanyaga. Nincs alternatívája a környezettudatos valamint a  körkörös gazdálkodás, építés és tárgyalkotás területén.

Messziről, a Világűrből nézve a „kék bolygó” zöld foltjai a szárazföldi lét biológiai színterei. A távolból vizsgált Föld nevű bolygón az élet fennmaradásának minimum feltétele e két szín jelenlegi arányának megtartása. Mi erre törekszünk!

Prof. Dr. Markó Balázs, egyetemi tanár
intézetigazgató

faep.jpg

 

Munkatársak

Dr. Andor Krisztián
Dr. Antal Mária Réka
  Bellovics Bertalan
Dr. Bencsik Balázs
Dr. Börcsök Zoltán
Dr. Hantos Zoltán
Dr. Horváth Péter György
Dr. Kánnár Antal
Dr. Karácsonyi Zsolt
  Kóczán Zsófia
  Krisch János
  Kuslits Tibor János
Dr. Markó Balázs
Dr. Oszvald Ferenc Nándor
Dr. Pásztory Zoltán
  Szabó Gergő
Dr. Szabó Péter
Dr. Zalavári József István

 

Korábbi intézeti oldalak (archív):

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu