Útvonal|Képzéseink|Mesterképzések|Műszaki menedzser MSc
Tartalmi elemek

Műszaki menedzser MSc

ugrás az oldal tetejére

Mit fogok tanulni?

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar műszaki menedzser MSc szakán olyan szakembereket képzünk, akik képesek az alkotó műszaki tevékenység gazdasági, vállalkozói szemszögből való hasznosítására, sikeresen oldanak meg feladatokat a kereskedelmi, marketing, finanszírozási, termelési, innovációs területeken, felkészültek különböző szintű és szakirányú menedzseri munkakörök hatékony betöltésére, vállalkozások alapítására és működtetésére.

Képzésünkön kínált nagyszámú választható tárgy ismeretei segítségével a hallgatók személyre szabott oktatást kapnak.

A tehetséggondozás egyik eszközeként a tanterv két félévben biztosít tanárok által támogatott önálló munkát a hallgatók számára „differenciált szakmai ismeretek” tárgyak keretében. Az „önálló labor” esetében a hallgatók személyre szabott feladatot kapnak, alkalmuk nyílik nemcsak új ismereteket szerezni, hanem megszerzett tudásukat izgalmas, sokszor ipari vagy kutatási feladatokhoz kapcsolódva, alkalmazni.

Milyen főbb témakörök vannak?

 • Kötelező tárgyak: szervezeti magatartás és vezetés, stratégiai menedzsment, szervezetfejlesztés elmélete és modelljei, fenntartható fejlődés, rendszertechnika, automatika, folyamatmenedzsment, nanotechnológia, vállalkozások indítása és működtetése, mérnöki fizika, anyagtudomány, kvantitatív módszerek, elektronika, különleges anyagok
 • „Differenciált szakmai ismeretek” tantárgyai (választható): értékesítési technikák mérnököknek, vezetői számvitel és kontrolling, projektek menedzselése, környezetvédelem és hulladékgazdálkodás, fahasznosítás, beruházások műszaki előkészítése, kivitelezés-szervezés, üzemeltetés és diagnosztika, gépszerkezetek, mechatronika, integrált logisztika és ellátási lánc menedzsment, minőségirányítási rendszerek és szabványok, üzleti gazdaságtan, a fa, mint újratermelhető nyersanyag.
 • Szabadon választható tárgyak: alkalmazott ergonómia, létesítményüzemeltetés, marketingkommunikáció, alternatív energiák az építészetben, faanyagvédelem, faanyagok modifikálása, laboratóriumi anyagvizsgálat, mérnöki szoftverek készítése.

Milyen előképzettség szükséges?

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki menedzser alapképzési szak, valamint a főiskolai szintű műszaki menedzser alapképzési szak.
 • A számításba vehető alapképzési szakok: a műszaki képzési terület további alapképzési szakjai.

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, biológia;
 • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány;
 • szakmai ismeretek (30 kredit): műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási-jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek a műszaki, technológiai és a menedzsment, gazdálkodási szakterületekről.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Az oklevél megszerzésének feltétele:

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit:

 • Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-56 kredit;
 • A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;
 • A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: 46-60 kredit;
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
 • A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
 • A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim vannak?

Az Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán hallgatóink bevonásával hét éve kutatjuk a munkaerő-piaci elvárásokat, így a képzés tervezésekor figyelembe vettük a vállalkozások igényeit. A mérnökök gazdasági, kereskedelmi ismereteinek szélesítését, a termékfejlesztés során a gazdasági, marketing szempontok hangsúlyosabb megjelenését várják a vállalkozások vezetői, amellett, hogy a gyakorlati oktatás jelentőségét hangsúlyozzák. A tervezett képzésben a gyakorlati órák aránya 51%. Kutatásaink eredményei a gazdasági oktatás szerepének felértékelődése mellett, a gépészet és üzemfenntartás, valamint a technológia és üzemfenntartás témákra hívták fel a figyelmet. A műszaki menedzser MSc képzés tárgyainak kialakításakor figyelembe vettük a munkaerőpiac ez irányú igényeit.

Milyen továbblépési lehetőségeim vannak?

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodási- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági megtervezésére, megszervezésére, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére, valamint a gazdálkodás- és szervezéstudományi tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.

Jelentkezz!

Örülünk, hogy felkeltettük az érdeklődésedet, a jelentkezési információkat megtudhatod a felvi oldalán!

 
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu