Útvonal|Képzéseink|Mesterképzések|Könnyűipari mérnöki MSc
Tartalmi elemek

Könnyűipari mérnöki MSc

ugrás az oldal tetejére

Mit fogok tanulni?

A könnyűipari mérnök alapszakon végzettek számára ez a szak mindenképpen lehetőséget biztosít a továbblépésre, az ismeretek elmélyítésére. Ha valaki javítani szeretné elhelyezkedési és karrierlehetőségeit, ha szeretne még többet megtudni a természetes rost- és szálasanyagokról és a feldolgozásukkal kapcsolatos különleges lehetőségekről, vagy esetleg doktori képzésen gondolkozik, annak mindenképpen ajánlható ez a mesterképzés!

A kötelező és választható szakmai tárgyak között sok olyan speciális ismeret szerepel, amelyek ma még újdonságnak számítanak az iparban, de a közeljövőben egyre nagyobb szerepük lesz (pl. pénzügyi ismeretek, szakmai folyamattervezés, menedzsmentrendszerek a gyakorlatban, kockázatmenedzselés, stb.)

A képzés 4 féléve alatt folyamatosan saját projekten lehet dolgozni, egyénileg is el lehet merülni egy-egy témában a témavezető oktató segítségével.

A képzést az Óbudai Egyetem és a Soproni Egyetem közösen végzi. A hallgatók az első évben döntően Sopronban, a második évben Budapesten tanulnak. Az alaptárgyak oktatása Sopronban, a szakmai tárgyak oktatása Budapesten történik. A papírfeldolgozó szakirány hallgatói a szakmai tárgyak jelentős részét is Sopronban hallgatják.

Milyen előképzettség szükséges?

Elsősorban könnyűipari mérnököket, de örömmel várunk más műszaki végzettségű szakembereket, elsősorban anyagmérnököket, vegyészmérnököket, gépészmérnököket, faipari mérnököket, műszaki menedzsereket, ipari termék és formatervező mérnököket,illetve bármilyen egyéb műszaki szakon végzett hallgatókat, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek.

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

  • természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika (min. 12 kredit), ábrázoló geometria, mechanika, mérnöki fizika, kémia;
  • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, marketing, innováció menedzsment, EU ismeretek, közgazdaságtan, pénzügyi és számviteli ismeretek, jogi ismeretek, humán ismeretek;
  • szakmai ismeretek (50 kredit):
  • anyag- és termékismeretek (max. 28 kredit): terméktervezési ismeretek, anyagtudomány, formatervezés, áruismeret, termékvizsgálatok;.
  • technológiai és logisztikai ismeretek (max. 28 kredit): műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, ipari technológia és logisztika, informatika és alkalmazott számítástechnika, folyamatok méréstechnikája, minőségirányítás, fogyasztóvédelem.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. A szükséges alapismeretek, kreditek teljesítését a felvételi vizsgán ellenőrizzük.

Milyen specializációk vannak?

A Könnyűipari mérnök MSc program - a képzési követelményeknek megfelelő - alapozó és szakmai tárgyak után Papírfeldolgozó szakirányt/specializációt is tartalmaz. A specializáció nem ad önálló szakmai végzettséget, de a diploma mellékletében feltüntetésre kerül, hogy mely szakmaterületen szerzett mélyebb ismereteket a könnyűipari mérnök.

Milyen főbb témakörök vannak?

A képzés során több tantárgycsoportból kell teljesíteni a megadott kreditszámot:

  • Természettudományos alapismeretek (1. félév)
  • Gazdasági és humán ismeretek (1-3. félév)
  • Szakmai törzsanyag (1-3. félév)
  • Választott specializációhoz tartozó tantárgyak (2-4. félév)
  • Szabadon választható tárgyak (1-4. félév)

A kritérium tárgyak mellett a kötelező (A) tantárgyakból 55, a kötelezően választható (B) tantárgyakból 59, a szabadon választható (C) tantárgyakból pedig 6 kreditet kell teljesíteni.

Miért jó Soproni diáknak lenni?

Mert a faanyagról és annak feldolgozásáról, felhasználásáról csak Sopronban tanulhatsz felsőfokon, nagy tapasztalattal rendelkező, odafigyelő, szakmát szerető oktatóktól. Sopron gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező, Ausztria határán fekvő dinamikusan fejlődő történelmi város.

Az Egyetem híres Selmeci hagyományai segítenek a beilleszkedésben, a ránk jellemző összetartó évfolyamközösség kialakulásában, és egy életre szóló, felejthetetlen élményt biztosítanak! Karunk hallgatóbarát ügyintézése szintén régi hagyományokon alapszik, melyet az tud igazán értékelni, akinek volt már dolga automatikus ügyintéző rendszerrel.

Kihasználhatod karunk széles képzési spektrumát. Szabadon választható tantárgyak keretében bekapcsolódhatsz karunkon folyó más képzési területhez tartozó képzésekbe, így az alkalmazott művészeti képzésekbe, informatikai képzésbe.

Bekapcsolódhatsz számos nemzetközi és hazai kutatásba, melyek révén olyan ismeretekre tehetsz szert, amelyek újdonságtartalma miatt csak kevesen tudnak.

Tanulmányaid egy részét külföldön is folytathatod.

Új és felújított kollégiumaink kulturált elhelyezést, jó kikapcsolódási, sportolási, testedzési lehetőségeket biztosítanak.

Teljesen új épületben, a legmodernebb eszközökkel végezheted a gyakorlatokat, vagy kapcsolódhatsz be valódi ipari kutatási és innovációs projektekbe.

Kiválóan felszerelt Tanüzemben sajátíthatod el a fa megmunkálásának csínját-bínját.

Milyen ösztöndíj lehetőségeim vannak?

A hallgatók egy része szervezett módon vehet részt különféle mobilitási programokban, vagyis karunk szakmai kapcsolatai révén jut el külföldi intézményekbe, és tölt el ott anyagi és szakmai támogatással néhány hónapot. Ezek közül európai szinten is a legnépszerűbb a 2014-től megújult Erasmus+ program, melynek keretében lehetőség van egy félévet vagy akár egy teljes tanévet egy kiválasztott külföldi felsőoktatási intézményben teljesíteni.

Emellett számos egyetemi illetve nemzeti ösztöndíj lehetőségek vannak. Az aktuális kiírásokról az “Ösztöndíj lehetőségek” menüpontban olvashatsz.

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim vannak?

Az okleveles könnyűipari mérnök bárhol elhelyezkedhet, ahol csomagolástechnikai illetve minőségbiztosítási feladatok vannak, mint példuál nyomdákban, papírgyártó és papírfeldolgozó üzemekben, csomagolástechnikai cégeknél, illetve ruha és divatiparban is.

Milyen továbblépési lehetőségeim vannak?

A mesterszak elvégzése után több továbbtanulási lehetőséged van, mint a doktori képzés a Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskolánál, illetve a szakirányú továbbképzéseinken is részt vehetsz!

Jelentkezz!

Örülünk, hogy felkeltettük az érdeklődésedet, a jelentkezési információkat megtudhatod a felvi oldalán!

 
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu