Útvonal|Képzéseink|Mesterképzések|Ipari terméktervező mérnöki MSc
Tartalmi elemek

Ipari terméktervező mérnöki MSc

ugrás az oldal tetejére

Képzés neve:

A mesterképzési szak megnevezése: ipari terméktervező mérnök (Industrial Design Engineering, MSc)

Mit fogok tanulni?

A kötelező és választható szakmai tárgyak között sok fejlett tervezési és speciális technológiai ismeret szerepel, amelyek ma még újdonságnak számítanak, de a közeljövőben egyre nagyobb szerepük lesz (pl. DFX technikák, nanotechnológia, termelésinformatika, mesterséges intelligancia, stb). A tárgyak egy új csoportja az ökológiai szemlélet mérnöki és művészeti tervezői módszertanát egyesítő design menedzser szemléletét közvetíti.

A mesterképzési szak képzési célja:

Mesterképzés olyan hallgatókra vár akik magasabb színtű képzettségre törekszenek. Akik a megszerzett kompetenciákkal a jövőbeni tárgy és környezetkultúra fejlődését alapvetően kívánják befolyásolni. Oktatási programja az eddig megszerzet szakmai ismeretek összegzése, kiteljesítése, szakirányitása, specializációja.

E célból korszerű szakmai tudású, stratégiai gondolkodású , menedzser szemléletű formatervezők képzését tekintjük célnak, akik kutatói rendszerszemlélettel közelítenek a kreatív ipari termékinnovációhoz.

A projektalapú mesterképzés a szakmai területeket átfogó együttműködésre alapozott, külső cégek, szakmai szervezetek bevonásával meghirdetett, témákra alapozott team munkában végzett programokban folyik.

A tantárgyak egy csoportja az egyetem különböző karain és szakjain felvehető speciális szakmai ismeretek megszerzését teszi lehetővé. Alkalmazott Művészeti Intézetének formatervező művész képzésével való együttműködés lehetővé teszi a hallgatók számára a közös művészeti és tervezési programokban való részvételt.

A nemzetközi tapasztalatszerzés a folyamatosan bővülő társegyetemekkel kiépített kapcsolatok révén biztosított.

A mesterképzés a végzett hallgatók a tanulmányaik során megismerkednek a doktori képzésben folyó kutatásokkal amely a döntésüknek megfelelően a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására is felkészíti.

A mesterképzés szakmai jellemzői:

Mesterképzés oktatási programja az alapképzésre (BA/Bsc ) épülő (Msc/ Master) mesterképzés négy féléves rendszerében szerveződött. Az alapozó tervezői és szakelméleti programoktól a szakirányok felé mutató, a személyes szakmai arculat megteremtését elősegítő oktatást valósit meg.

Milyen előképzettség szükséges?

Az ipari termék- és formatervező mérnökök mellett a képzésre örömmel várunk más műszaki végzettségű szakembereket, elsősorban gépészmérnököket, anyagmérnököket, közlekedésmérnököket, faipari mérnököket, könnyűipari mérnököket, mechatronikai mérnököket, villamosmérnököket, illetve bármilyen műszaki felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembert, aki teljesíti az alábbi feltételeket.

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló – felsőoktatási törvényben meghatározott – ismeretek összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit:

 • Természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika- hő- és áramlástan, elektrotechnika,ökológia; 
 • Gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): makro és makroökonómia, ökodesign innováció menedzsment, marketing, iparjog/szellemi tulajdonvédelem, humán ismeretek , 
 • Szakmai ismeretek (35 kredit): műszaki tervezési ismeretek (gép- és szerkezeti elemek, fémek és polimerek anyagismerete, ipari technológiák, informatika, termékszimuláció, mechatronika) grafikai/formatervezési (design) ismeretek (rajzi ábrázolások, formatan, modellezés); 
 • Szakirányú ismeretek (15 kredit): tervezésmódszertan, integrált terméktervezés, önálló tervezési projekt feladat. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A fenti feltételeknek való megfelelést a felvételi vizsgán ellenőrizzük. Szintén ezen a vizsgán kerül sor az alkalmassági vizsgára, ahol a szak elvégzéséhez szükséges alkalmassági feltételeket (pl.: a térlátás, szabadkézi rajz, kreativitás stb.) kell igazolni.

Milyen specializációk vannak?

Az Ipari termék- és formatervező mérnök MSc program – a képzési követelményeknek megfelelő – alapozó és szakmai tárgyak után specializációkat (minimum 24 kreditértékű tantárgycsoportot) tartalmaz. A specializáció nem ad önálló szakmai végzettséget, de a diploma mellékletében feltüntetésre kerül, hogy mely szakmaterületen szerzett mélyebb ismereteket az ipari termék- és formatervező mérnök.

A terméktervezés e legkorszerűbb, a termékfejlesztés ökológiai szemléletű módszereit ismerheti meg itt a hallgató, amely a természeti környezet megőrzése, a gazdaság profitigénye és a szociális és kulturális szükségletek közötti dinamikus egyensúly megteremtésére törekszik.

Szakirányok

1.Terméktervező / Msc szakirány specializáció

2. Bútortervezés Msc szakirány specializáció

Milyen előképzettség szükséges?

Az ipari termék- és formatervező mérnökök mellett a képzésre örömmel várunk más műszaki végzettségű szakembereket, elsősorban gépészmérnököket, anyagmérnököket, közlekedésmérnököket, faipari mérnököket, könnyűipari mérnököket, mechatronikai mérnököket, villamosmérnököket, illetve bármilyen műszaki felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembert, aki teljesíti az alábbi feltételeket.

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló – felsőoktatási törvényben meghatározott – ismeretek összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit:

 • Természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika- hő- és áramlástan, elektrotechnika, ökológia; 
 • Gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, design innováció menedzsment, marketing, iparjog/szellemi tulajdonvédelem, humán ismeretek , 
 • Szakmai ismeretek (35 kredit): műszaki tervezési ismeretek (gép- és szerkezeti elemek, fémek és polimerek anyagismerete, ipari technológiák, informatika, termékszimuláció, mechatronika) grafikai/formatervezési (design) ismeretek (rajzi ábrázolások, formatan, modellezés); 
 • Szakirányú ismeretek (15 kredit): tervezésmódszertan, integrált terméktervezés, önálló tervezési projekt feladat. 
 • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
 • A fenti feltételeknek való megfelelést a felvételi vizsgán ellenőrizzük. Szintén ezen a vizsgán kerül sor az alkalmassági vizsgára, ahol a szak elvégzéséhez szükséges alkalmassági feltételeket (pl.: a térlátás, szabadkézi rajz, kreativitás stb.) kell igazolni.

Milyen főbb témakörök vannak?

A képzés során több tantárgycsoportból kell teljesíteni a megadott kreditszámot:

 • Természettudományos alapismeretek (1-2. félév) 
 • Gazdasági és humán ismeretek (1-3. félév) 
 • Szakmai ismeretek (1-4. félév) 
 • Választott specializációhoz tartozó tantárgyak (3-4. félév) 
 • Kritérium tárgyak (1-4. félév) 
 • Szabadon választható tárgyak (1-4. félév) 
A kritérium tárgyak mellett a kötelező (A) tantárgyakból 54, a kötelezően választható (B) tantárgyakból 60, a szabadon választható (C) tantárgyakból pedig 6 kreditet kell teljesíteni.

Miért jó Soproni diáknak lenni?

• Sopronban megismered a terméktervezés és megvalósítás általános alapelveit – de elsősorban a környezetbarát, megújuló nyersanyagokra koncentrálunk.

• Tanítási programjaink az újdonságokra és újításokra nyitottak, tananyagainkat folyamatosan fejlesztjük. • Sikereid egyik kulcsa, hogy ipari partnereink segítségével valós kihívásokra adhatsz választ.

• Nálunk megtanulhatsz csapatban és önállóan is dolgozni, az elsajátított ismereteket kipróbálhatod a gyakorlatban, egyénileg vagy kiscsoportban.

• Az Egyetem híres Selmeci hagyományai segítenek a beilleszkedésben, a ránk jellemző összetartó évfolyamközösség kialakulásában, és egy életre szóló, felejthetetlen élményt biztosítanak! Karunk hallgatóbarát ügyintézése szintén régi hagyományokon alapszik, melyet az tud igazán értékelni, akinek volt már dolga automatikus ügyintéző rendszerrel.

• Kihasználhatod karunk széles képzési spektrumát. Szabadon választható tantárgyak keretében bekapcsolódhatsz karunkon folyó más képzési területhez tartozó képzésekbe, így az alkalmazott művészeti képzésekbe, informatikai képzésbe.

• Bekapcsolódhatsz számos nemzetközi és hazai kutatásba, melyek révén olyan ismeretekre tehetsz szert, amelyek újdonságtartalma miatt csak kevesen tudnak.

• Tanulmányaid egy részét külföldön is folytathatod.

• Új és felújított kollégiumaink kulturált elhelyezést, jó kikapcsolódási, sportolási, testedzési lehetőségeket biztosítanak.

• Teljesen új épületben, a legmodernebb eszközökkel végezheted a gyakorlatokat, vagy kapcsolódhatsz be valódi ipari kutatási és innovációs projektekbe.

• Kiválóan felszerelt Tanüzemben sajátíthatod el a fa megmunkálásának csínját-bínját.

Milyen ösztöndíj lehetőségeim vannak?

A hallgatók egy része szervezett módon vehet részt különféle mobilitási programokban, vagyis karunk szakmai kapcsolatai révén jut el külföldi intézményekbe, és tölt el ott anyagi és szakmai támogatással néhány hónapot. Ezek közül európai szinten is a legnépszerűbb a 2014-től megújult Erasmus+ program, melynek keretében lehetőség van egy félévet, vagy akár egy teljes tanévet egy kiválasztott külföldi felsőoktatási intézményben teljesíteni.

Emellett számos egyetemi illetve nemzeti ösztöndíj lehetőségek vannak. Az aktuális kiírásokról az “Ösztöndíj lehetőségek” menüpontban olvashatsz.

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim vannak?

Az ipari termék- és formatervező mérnök a művész és a mérnök kvalitásait ötvözi; biztosítja a forma és funkció összhangját, a termék sikerét. Az ilyen szakemberek ma világszerte nagyon keresettek, így biztosítva lesz a jövőd!

Milyen továbblépési lehetőségeim vannak?

A mesterszak elvégzése után több továbbtanulási lehetőséged van, mint a doktori képzés a Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskolánál, illetve a szakirányú továbbképzéseinken is részt vehetsz!

Jelentkezz!

Örülünk, hogy felkeltettük az érdeklődésedet, a jelentkezési információkat megtudhatod a felvi oldalán!

 
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu