Útvonal|Képzéseink|Mesterképzések|Faipari mérnöki MSc
Tartalmi elemek

Faipari mérnöki MSc

ugrás az oldal tetejére

Mit fogok tanulni?

A Faipari mérnök képzés a Kar legrégebbi, országosan egyedülálló képzése, melynek célja műszakilag jól felkészült szakemberek képzése a faipari tervezés, technológia, gépészet, kereskedelem, energetika és faépítészet minden területére.

A faipari mérnökök számára kínált álláslehetőségek széles skálán mozognak, az elsődleges faipartól (fűrészipar, csomagolóanyag gyártás, lemezipar) kezdve a másodlagos faipar (ajtó-, ablakgyártás, bútorgyártás) teljes skáláját lefedve egészen az építőiparig. A faipari szakemberek minden esetben a világ talán legszebb megújuló anyagával, a fával dolgoznak.

A kötelező és választható szakmai tárgyak között sok olyan speciális ismeret szerepel, amelyek ma még újdonságnak számítanak a faiparban, de a közeljövőben egyre nagyobb szerepük lesz, így igazán innovatív, versenyképes mérnökökké válhatsz. A képzés 4 féléve alatt folyamatosan dolgozhatsz saját projekteden, egyénileg is elmerülhetsz egy téged érdeklő témában, témavezető oktatód segítségével.

A Faipari mérnök mesterszakon - a faipari mérnöki alapszakon végzett hallgatók mellett - lehetőséget szeretnénk biztosítani más, műszaki szakokon végzett szakemberek, mérnökök számára is a fával kapcsolatos mérnöki ismeretek elsajátítására. A mesterszak természetesen nem a faanyagtudomány és a fafeldolgozás alapjait, hanem a mélyebb ismeretek átadását célozza. A más szakon végzett mérnökök ezzel párhuzamosan – 30 kredit értékben – felveszik az alapképzésből a legfontosabb faiparos tárgyakat, elsajátítják a faipari alapismereteket, és ezáltal a faipari mérnök alapdiplomával rendelkező mesterszakosokkal közel egyenértékű szakmai tudásra tesznek szert.

Milyen előképzettség szükséges?

A faipari mérnökök mellett a képzésre örömmel várunk más műszaki végzettségű szakembereket, elsősorban anyagmérnököket, gépészmérnököket, könnyűipari mérnököket, műszaki menedzsereket, ipari termék és formatervező mérnököket, illetve bármilyen egyéb műszaki szakon végzett hallgatókat, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek.

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
 • természettudományos ismeretek (30 kredit): matematika (min. 12 kredit), ábrázoló geometria, mechanika, mérnöki fizika, kémia;
 • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vezetésmódszertan, vállalatgazdaságtan, pénzügyi és számviteli ismeretek, marketing, jogi ismeretek, humán ismeretek;
 • szakmai ismeretek (40 kredit): informatika, gépszerkezetek, géptan, mérés- és irányítástechnika, logisztika, hőtranszport és termodinamika, faanatómia, faipari alapszerkezetek, fűrészipari technológia, faipari lemez és lapgyártás, faipari gépek, bútor-, ajtó-, ablakgyártás, faanyagvédelem.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. A szükséges alapismeretek, kreditek teljesítését a felvételi vizsgán ellenőrizzük.

Milyen specializációk vannak?

A Faipari mérnök MSc program - a képzési követelményeknek megfelelő - alapozó és szakmai tárgyak után specializációkat tartalmaz. A specializáció nem ad önálló szakmai végzettséget, de a diploma mellékletében feltüntetésre kerül, hogy mely szakmaterületen szerzett mélyebb ismereteket a faipari mérnök. A specializációk az alábbi szakma területekre fókuszálnak: technológia, szerkezettervezés, faanyagvédelem.

Milyen főbb témakörök vannak?

A képzés során több tantárgycsoportból kell teljesíteni a megadott kreditszámot:

 • Természettudományos alapismeretek (1-2. félév)
 • Gazdasági és humán ismeretek (2-3. félév)
 • Szakmai törzsanyag (1-2. félév)
 • Választott specializációhoz tartozó tantárgyak (1-4. félév)
 • Szabadon választható tárgyak (2-4. félév)
A kritérium tárgyak mellett a kötelező (A) tantárgyakból 54, a kötelezően választható (B) tantárgyakból 60, a szabadon választható (C) tantárgyakból pedig 6 kreditet kell teljesíteni.

Miért jó soproni diáknak lenni?

Mert a faanyagról és annak feldolgozásáról, felhasználásáról csak Sopronban tanulhatsz felsőfokon, nagy tapasztalattal rendelkező, odafigyelő, szakmát szerető oktatóktól. Sopron gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező, Ausztria határán fekvő dinamikusan fejlődő történelmi város.

Az Egyetem híres Selmeci hagyományai segítenek a beilleszkedésben, a ránk jellemző összetartó évfolyamközösség kialakulásában, és egy életre szóló, felejthetetlen élményt biztosítanak! Karunk hallgatóbarát ügyintézése szintén régi hagyományokon alapszik, melyet az tud igazán értékelni, akinek volt már dolga automatikus ügyintéző rendszerrel.
Kihasználhatod karunk széles képzési spektrumát. Szabadon választható tantárgyak keretében bekapcsolódhatsz karunkon folyó más képzési területhez tartozó képzésekbe, így az alkalmazott művészeti képzésekbe, informatikai képzésbe.

Bekapcsolódhatsz számos nemzetközi és hazai kutatásba, melyek révén olyan ismeretekre tehetsz szert, amelyek újdonságtartalma miatt csak kevesen tudnak.

Tanulmányaid egy részét külföldön is folytathatod.

Új és felújított kollégiumaink kulturált elhelyezést, jó kikapcsolódási, sportolási, testedzési lehetőségeket biztosítanak.

Teljesen új épületben, a legmodernebb eszközökkel végezheted a gyakorlatokat, vagy kapcsolódhatsz be valódi ipari kutatási és innovációs projektekbe.

Kiválóan felszerelt Tanüzemben sajátíthatod el a fa megmunkálásának csínját-bínját.

Milyen ösztöndíj lehetőségeim vannak?

A hallgatók egy része szervezett módon vehet részt különféle mobilitási programokban, vagyis karunk szakmai kapcsolatai révén jut el külföldi intézményekbe, és tölt el ott anyagi és szakmai támogatással néhány hónapot. Ezek közül európai szinten is a legnépszerűbb a 2014-től megújult Erasmus+ program, melynek keretében lehetőség van egy félévet vagy akár egy teljes tanévet egy kiválasztott külföldi felsőoktatási intézményben teljesíteni.

Emellett számos egyetemi illetve nemzeti ösztöndíj lehetőségek vannak. Az aktuális kiírásokról az “Ösztöndíj lehetőségek” menüpontban olvashatsz.

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim vannak?

A faipari mérnökök sokféle munkakört betölthetnek, többek között:

 • faipari üzemvezetők, termelésirányítók;
 • faipari gépgyártók, tervezők, kereskedők;
 • minőségirányítási szakemberek, gyártás előkészítők;
 • üzemeltető mérnökök;
 • faipari piackutatók, marketingesek;
 • faépítészeti tervezők, kivitelezők;
 • logisztikai, faanyagvédelmi és belsőépítészeti szakemberek;
 • szakértők (pl. faanyagvédelmi szakértő, faenergetikai szakértő), tanácsadók;
 • faipari szakoktatók;
 • a faipari műszaki végzettségű szakemberek sikeresen helyezkednek el külföldön és más iparágakban is.

A faipar ma Magyarországon a kiemelt iparágak közé tartozik; a szakemberek iránti kereslet folyamatos, az elhelyezkedési lehetőségek jók, a kereseti és karrierlehetőségek bíztatóak.

Milyen továbblépési lehetőségeim vannak?

A mesterszak elvégzése után több továbbtanulási lehetőséged van, mint a doktori képzés a Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskolánál, illetve a szakirányú továbbképzéseinken is részt vehetsz, mint az Energiagazdálkodási szakmérnök vagy a Tartószerkezet tervező faipari mérnök.

Jelentkezz!

Örülünk, hogy felkeltettük az érdeklődésedet, a jelentkezési információkat megtudhatod a felvi oldalán!

 
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu