Útvonal|Képzéseink|Mesterképzések|Tervezőgrafika MA
Tartalmi elemek

Tervezőgrafika mesterszak MA

ugrás az oldal tetejére

Mit fogok tanulni?

A képzés célja tervezőgrafikus művészek képzése, akik a vizuális kultúrában való jártasságuk, humán, technológiai, illetve média ismereteik, valamint műveltségük birtokában alkalmasak a kommunikáció rendszerének összefüggésében a tervezési helyzetet értelmezni, kreatív és innovatív javaslatokat tenni, azokat magas szinten megtervezni. A mesterszak 120 kreditértékű programja a formateremtő alkotó munkát, szakspecifikus elméleti teoretikája révén az oktatás, a szakmai irányítás, a szakmai minősítés és dialógus különböző színterei által igényelt készségeket, s nem utolsósorban a DLA képzés tanulmányi programját alapozza.

A grafika nyelvezete hatalmas, bonyolult, szerteágazó struktúra, amely szinte állandóan jelen van körülöttünk, és folytonosan közöl, továbbít, szól valamiről, szól valakihez. A vizuális művészetek e sajátos területével foglalkozik a tervezőgrafikus képzés. Kiemelkedően erős a szakon folyó tipográfiai oktatás, ami korszerű digitális technikák használata mellett a hagyományos nyomtatási módok megismertetésére is komoly hangsúlyt helyez.

Sopronban 1994 óta folyik alkalmazott művészeti képzés. Az eredetileg némileg mostoha körülmények között indult, kis létszámú, de lelkes oktatókból és hallgatókból álló csoport mára az ország egyik legelismertebb művészeti képzésévé vált, ahol a hallgatók egy felújított épületben, modern eszközökkel, és kitűnő oktatóktól sajátíthatják el az építőművészeti, formatervezési, tervezőgrafikai ismereteket.

A művészeti szakokon hallgatóink elsajátítják mindazokat a művészeti, tervezési, modellezési, alkotási ismereteket, amelyek egy igazán jó művésznek szükségesek. Az oktatás többnyire önálló alkotómunkán és műhelymunkán, kis csoportos konzultációkon alapul; hallgatóink nem csak tanulnak, de tapasztalatokon, élményeken, saját alkotómunkán keresztül válnak igazi művészekké.

Milyen főbb témakörök vannak?

Az egyetem hagyományainak megfelelően hangsúlyos a „zöld vonal” vagyis környezetvédelmi szempontok tervezőgrafikai figyelembe vétele. A tervezőgrafika képzés kiemelten képviseli a város grafikai múltjának is jellemző részét képező művészeti ágat, a könyvillusztrációt.

  • Alapozó tárgyak: kreatív mútermi stúdium, tervezéselmélet, vizuális kultúra, gazdasági jog
  • Szakmai törzsmodul: komplex tervezés, médiatechnológiák, design szemiotika
  • Szaktervezési stúdiumok: szaktervezés, képgrafika, fotó, műtermi stúdium, kortárs építészet, design, képzőművészet, prezentációs technikák, innováció, vizuális kommunikáció, design kommunikáció
  • Bölcsészettudományok: médiakultúra, kultúrális antropológia, művészeti filozófiák, vizuális hermeneutika
  • Szaktudományok: környezettörténet, örökségvédelem, fenntartható fejlődés, menedzsment, fogyasztói magatartás

Miért jó Soproni diáknak lenni?

Sopron gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező, Ausztria határán fekvő dinamikusan fejlődő történelmi város.

Az Egyetem híres Selmeci hagyományai segítenek a beilleszkedésben, a ránk jellemző összetartó évfolyamközösség kialakulásában, és egy életre szóló, felejthetetlen élményt biztosítanak!

E nagy múltú hagyományok átvétele mellett a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő Alkalmazott Művészeti Intézet is törekedett közösségi életének sajátos karakterű kifejezésére. Az alkalmazott művészek Zsennyei Alkotóháza minden év őszén helyet ad az elsősök beavató szertartásának. A farsangi jelmezes rendezvényeket az AMI másodéves hallgatói szervezik, egy-egy téma köré csoportosítva. A végzős hallgatók búcsúztatására május elején kerül sor. Az Intézet aulájában felállított faoszlopba ütött monogramos szög emlékeztet az együtt eltöltött évekre. 1997-ben az AMI hallgatóiból alakult a Workshopron Egyesület. Többnapos rendezvényeikre meghívják a rokon intézmények hallgatói képviselőit, s közös team-munkában egy aktuális formatervezési feladatot oldanak meg. Az Egyesület „yf” címmel tervezőművészeti kiadványt szerkeszt, mely példaszerű kísérlet a különböző intézményekben tanuló tervezőművész hallgatók összefogására.

Karunk hallgatóbarát ügyintézése szintén régi hagyományokon alapszik, melyet az tud igazán értékelni, akinek volt már dolga automatikus ügyintéző rendszerrel.

Kihasználhatod karunk széles képzési spektrumát. Szabadon választható tantárgyak keretében bekapcsolódhatsz karunkon folyó más képzési területhez tartozó képzésekbe.

Tanulmányaid egy részét külföldön is folytathatod.

Új és felújított kollégiumaink kulturált elhelyezést, jó kikapcsolódási, sportolási, testedzési lehetőségeket biztosítanak.

Teljesen új épületben, a legmodernebb eszközökkel végezheted a gyakorlatokat, vagy kapcsolódhatsz be valódi ipari kutatási és innovációs projektekbe.

Milyen ösztöndíj lehetőségeim vannak?

A hallgatók egy része szervezett módon vehet részt különféle mobilitási programokban, vagyis karunk szakmai kapcsolatai révén jut el külföldi intézményekbe, és tölt el ott anyagi és szakmai támogatással néhány hónapot. Ezek közül európai szinten is a legnépszerűbb a 2014-től megújult Erasmus+ program, melynek keretében lehetőség van egy félévet vagy akár egy teljes tanévet egy kiválasztott külföldi felsőoktatási intézményben teljesíteni.

Emellett számos egyetemi illetve nemzeti ösztöndíj lehetőségek vannak. Az aktuális kiírásokról az “Ösztöndíj lehetőségek” menüpontban olvashatsz.

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim vannak?

Az okleveles tervezőgrafikusok alkalmasak tervezőgrafikai – mind tervezői, mind autonóm alkotói –, illetve vizuális és kommunikációs, valamint művészeti kutatási folyamatok felépítésére, önálló programalkotásra, ezek végrehajtására önállóan, együttműködésben partnerként és vezető helyzetben egyaránt. Továbbá képesek saját tevékenységük kritikus értelmezésére és értékek kialakítására, felelősséget éreznek az általános vizuális kultúra aktív alakításáért, terjesztéséért, színvonalának emeléséért. Az egyetemünkön végzett okleveles tervezőgrafikusok számos területen megállják a helyüket. Lehetnek önálló alkotóművészek, mint tervezőgrafikusok, illusztrátorok vagy grafikusművészek, elhelyezkedhetnek grafikai stúdiókban, kreatív ügynökségeknél, mint Art Director vagy tervezőgrafikus munkatársak, illetve online és print médiában is vállalhatnak munkát, mint illusztrátorok, képszerkesztők, művészeti vezetők, tördelőszerkesztők, vagy webdesignerek.

A tervezőgrafika a vizuális kommunikáció dinamikusan fejlődő ága. Magas szellemi és technológiai színvonalon elégíti ki a hétköznapok különböző szintű igényeit. Művelője folyamatos kreatív munkájával, egyénileg vagy csoportosan, a kereskedelem, a hírközlés, az információ átadás képi arculatát határozza meg. A globalizálódó világ posztindusztriális társadalmaiban a grafikai tervezőművészre, mint a vizuális kommunikáció szakemberére minden bizonnyal kiemelt és felelősségteljes szerep vár. Rendkívül nagy az igény a grafikus tervezés, a tipográfia, az illusztráció, a fotográfia, a videó és az animációs tervezés, illetve ezek interdiszciplináris területein jártas, ezek általános elméleti problémáit jól ismerő, a média világ, a látványtervezés, és a reklám aktuális formai kihívásaira magas szinten, kreatív igényességgel válaszolni tudó képzett képalkotókra. EU csatlakozást követően még inkább megnőtt a kereslet irántuk.

Milyen továbblépési lehetőségeim vannak?

A tervezőgrafikus mesterdiploma megszerzése után mindazok a hazai és külföldi továbbképzési lehetőségek rendelkezésre állnak, amelyek magasabb képzettségi fokozat elérését biztosítják: Magyar Iparművészeti Egyetem DLA Iskola, valamint a Soproni Egyetem Doktori Iskolája.

Jelentkezz!

Örülünk, hogy felkeltettük az érdeklődésedet, a jelentkezési információkat megtudhatod a felvi oldalán!

 
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu