Útvonal|Képzéseink|Alapképzések|Formatervezés BA
Tartalmi elemek

Formatervezés BA

ugrás az oldal tetejére

Mit fogok tanulni?

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • szakképzettség: formatervező
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Industrial and Product Designer
 • képzési terület: művészet


Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • a szak orientációja: gyakorlatorientált (60–70%)
 • a szakdolgozat készítéséhez és a portfólióhoz (diplomatervezési feladathoz) rendelt kreditérték: 10 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

Az alapképzési szak képzési célja

A képzés célja cél formatervezők képzése, akik a design és formatervezés különböző területein képesek kis- és nagysorozatú termékek formai tulajdonságainak és használati jellemzőinek megtervezésére, valamint a teljes termékfejlesztési folyamatban való részvételre. Szakmai felkészültségük lehetővé teszi számukra, hogy kreatív válaszokat tudjanak adni a kultúra, a társadalom, a piacgazdaság és a környezet kihívásaira, akár önállóan, akár más szakemberekkel együttműködve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az alapképzés szakmai jellemzői

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • formatervezési stúdiumok 40-60 kredit
 • tervezőművészeti gyakorlati stúdiumok 20-40 kredit
 • tervezés- és gyártástechnológia 10-30 kredit
 • vizuális és művészeti stúdiumok (ábrázolás és kommunikáció) 20-40 kredit
 • elméleti stúdiumok (designtörténet- és elmélet, szerzői jogi ismeretek, marketing, kommunikáció, ergonómia) 20-40 kredit
 • kapcsolódó társszakmák alapjainak ismeretei 5-15 kredit
 • Idegennyelvi követelmény: az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges

A képzést megkülönböztető speciális jegyek

A képzés csak teljes idejű képzésben, a nappali képzés munkarendje szerint szervezhető meg.

Miért jó soproni diáknak lenni?

Sopron gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező, Ausztria határán fekvő dinamikusan fejlődő történelmi város.

Az Egyetem híres selmeci hagyományai segítenek a beilleszkedésben, a ránk jellemző összetartó évfolyamközösség kialakulásában, és egy életre szóló, felejthetetlen élményt biztosítanak!

E nagy múltú hagyományok átvétele mellett az Alkalmazott Művészeti Intézet is törekedett közösségi életének sajátos karakterű kifejezésére. A végzős hallgatók búcsúztatására május elején kerül sor. Az Intézet aulájában felállított faoszlopba ütött monogramos szög emlékeztet az együtt eltöltött évekre.

1997-ben az AMI hallgatóiból alakult a Workshopron Egyesület. Többnapos rendezvényeikre meghívják a rokon intézmények hallgatói képviselőit, s közös team-munkában egy aktuális formatervezési feladatot oldanak meg.

Kihasználhatod karunk széles képzési spektrumát. Szabadon választható tantárgyak keretében bekapcsolódhatsz karunkon folyó más képzési területhez tartozó képzésekbe.

Tanulmányaid egy részét külföldön is folytathatod.

Új és felújított kollégiumaink kulturált elhelyezést, jó kikapcsolódási, sportolási, testedzési lehetőségeket biztosítanak.

Teljesen új épületben, a legmodernebb eszközökkel végezheted a gyakorlatokat, vagy kapcsolódhatsz be valódi ipari kutatási és innovációs projektekbe.

Milyen ösztöndíj lehetőségeim vannak?


A hallgatók egy része szervezett módon vehet részt különféle mobilitási programokban, vagyis karunk szakmai kapcsolatai révén jut el külföldi intézményekbe, és tölt el ott anyagi és szakmai támogatással néhány hónapot. Ezek közül európai szinten is a legnépszerűbb a 2014-től megújult Erasmus+ program, melynek keretében lehetőség van egy félévet vagy akár egy teljes tanévet egy kiválasztott külföldi felsőoktatási intézményben teljesíteni.

Emellett számos egyetemi illetve nemzeti ösztöndíj lehetőségek vannak. Az aktuális kiírásokról az “Ösztöndíj lehetőségek” menüpontban olvashatsz.

Milyen továbblépési lehetőségeim vannak?

A Formatervezés alapdiploma (BA) megszerzése után a Formatervező művész mester szak (MA) továbbképzési lehetőség áll rendelkezésre.

A három éves alap és két éves mesterképzés célja, hogy a végzett hallgatók átfogó szakmai ismerettel és kellő gyakorlattal kezdhessék meg szakmai karrierjüket, illetve hazai és nemzetközi posztgraduális képzésre jelentkezhessenek.

A mester szak elvégzése után mindazok a továbbképzési lehetőségek rendelkezésre állnak, melyek általában a művészeti továbbképzést jelentik. 

Jelentkezz!

Örülünk, hogy felkeltettük az érdeklődésedet, a jelentkezési információkat megtudhatod a felvi oldalán!

Amennyiben előkészítő tanfolyamon vennél részt a felvételi előtt, látogass el hozzánk az AMI-előkészítőre. Tanfolyamunk a felvételi felkészítés mellett műtermi foglalkozásokat, továbbképzéseket, egyéb szakmai rendezvényeket foglal magában. Az építészet, a formatervezés és a tervezőgrafika iránt érdeklődők modulrendszerünkben rajzot, plasztikát és tervezést sajátíthatnak el.

 
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu