Útvonal|Képzéseink|Alapképzések|Építőművészet BA
Tartalmi elemek

Építőművészet BA

ugrás az oldal tetejére

Mit fogok tanulni?

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  • szakképzettség: építőművész
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Architectural Artist
  • képzési terület: művészet

 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

A szak orientációja: gyakorlatorientált (60–70%)

A szakdolgozat készítéséhez és a portfólióhoz (diplomatervezési feladathoz) rendelt kreditérték: 10 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

Az alapképzési szak képzési célja

A képzés célja építőművészek képzése, akik képzettségük és képességük révén építész- és belsőépítész stúdiók, vállalkozások, hatóságok és egyéb intézmények alkalmazásában az épített környezet tervezésében, menedzselésében az épített és tárgyi környezet alakításában kreatívan tudnak aktív részt vállalni és kritikai véleményt formálni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az alapképzés szakmai jellemzői

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül - a szakdolgozat készítéséhez és a portfólióhoz (diplomatervezési feladathoz) - rendelt kreditértékkel együtt:

  • művészeti tanulmányok (rajz, színtan, formatan, anatómia, ábrázoló geometria) 30–50 kredit
  • építőművészeti szakmai, műszaki ismeretek 60–100 kredit
  • kreatív tervezési (építészeti, belsőépítészeti tervezés) stúdiumok 20–40 kredit
  • általános elméleti ismeretek (művészettörténet, társadalomtudomány) 10–30 kredit
  • gyakorlati képzés (összesen 6 hét) 8–12 kredit
  • Idegennyelvi követelmény: az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges

A képzést megkülönböztető speciális jegyek

A képzés csak teljes idejű képzésben, a nappali képzés munkarendje szerint szervezhető meg.

Miért jó soproni diáknak lenni?

Sopron gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező, Ausztria határán fekvő dinamikusan fejlődő történelmi város.

Az Egyetem híres selmeci hagyományai segítenek a beilleszkedésben, a ránk jellemző összetartó évfolyamközösség kialakulásában, és egy életre szóló, felejthetetlen élményt biztosítanak!

E nagy múltú hagyományok átvétele mellett az Alkalmazott Művészeti Intézet is törekedett közösségi életének sajátos karakterű kifejezésére. A végzős hallgatók búcsúztatására május elején kerül sor. Az Intézet aulájában felállított faoszlopba ütött monogramos szög emlékeztet az együtt eltöltött évekre.

1997-ben az AMI hallgatóiból alakult a Workshopron Egyesület. Többnapos rendezvényeikre meghívják a rokon intézmények hallgatói képviselőit, s közös team-munkában egy aktuális formatervezési feladatot oldanak meg.

Kihasználhatod karunk széles képzési spektrumát. Szabadon választható tantárgyak keretében bekapcsolódhatsz karunkon folyó más képzési területhez tartozó képzésekbe.

Tanulmányaid egy részét külföldön is folytathatod.

Új és felújított kollégiumaink kulturált elhelyezést, jó kikapcsolódási, sportolási, testedzési lehetőségeket biztosítanak.

Teljesen új épületben, a legmodernebb eszközökkel végezheted a gyakorlatokat, vagy kapcsolódhatsz be valódi ipari kutatási és innovációs projektekbe.

Milyen ösztöndíj lehetőségeim vannak?


A hallgatók egy része szervezett módon vehet részt különféle mobilitási programokban, vagyis karunk szakmai kapcsolatai révén jut el külföldi intézményekbe, és tölt el ott anyagi és szakmai támogatással néhány hónapot. Ezek közül európai szinten is a legnépszerűbb a 2014-től megújult Erasmus+ program, melynek keretében lehetőség van egy félévet vagy akár egy teljes tanévet egy kiválasztott külföldi felsőoktatási intézményben teljesíteni.

Emellett számos egyetemi illetve nemzeti ösztöndíj lehetőségek vannak. Az aktuális kiírásokról az “Ösztöndíj lehetőségek” menüpontban olvashatsz.

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim vannak?

A szakon végzett építőművész elsősorban az épített környezet tervezésében menedzselésében, elsősorban a művészeti tevékenységet igénylő feladatok megoldásában – irányítás mellett - részfeladatokat látnak el. Tervezési jogosultsághoz nem kötött területeken önállóan is tevékenykedhetnek. A belsőépítészet területén tárgytervezői feladatokat is elláthat. Szoros kapcsolatot tart a környezet alakításában részt vevő további szereplőkkel, társtervezőkkel, kivitelezőkkel, társművészekkel. Az alapfokozaton szerzett BA végzettséggel rendelkezők keresett szakemberei az építész ill. belsőépítész irodáknak, műtermeknek, továbbá vállalkozások, hatóságok és egyéb intézmények alkalmazásában, valamint önállóan is tevékenykedhetnek.

Milyen továbblépési lehetőségeim vannak?

Az építőművész alapdiploma (BA) megszerzése után az építőművész mester szak továbbképzési lehetőség áll rendelkezésre.

A mester szak elvégzése után mindazok a továbbképzési lehetőségek rendelkezésre állnak, melyek általában az építész, illetve a művészeti továbbképzést jelentik. Doktori, illetve mesterfokozat szerezhető az Iparművészeti Egyetem Építész Doktori Iskoláján (DLA). Ugyancsak továbbképzési lehetőség a Magyar Építőművész Szövetség szervezésében működő építész mesteriskolai program, melynek kétéves ciklusa után vezető tervezői minősítés pályázható.

Jelentkezz!

Örülünk, hogy felkeltettük az érdeklődésedet, a jelentkezési információkat megtudhatod a felvi oldalán!

Amennyiben előkészítő tanfolyamon vennél részt a felvételi előtt, látogass el hozzánk az AMI-előkészítőre. Tanfolyamunk a felvételi felkészítés mellett műtermi foglalkozásokat, továbbképzéseket, egyéb szakmai rendezvényeket foglal magában. Az építészet, a formatervezés és a tervezőgrafika iránt érdeklődők modulrendszerünkben rajzot, plasztikát és tervezést sajátíthatnak el.

 
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu