Útvonal|Képzéseink|Mesterképzések|Gazdaságinformatikus MSc
Tartalmi elemek

Gazdaságinformatikus MSc

ugrás az oldal tetejére

A képzésről

A képzés a gazdasági és informatikai ismeretek különleges keverékét nyújtja, amelyre nagy igény van a vállalatok részéről. Sopronban 2002 óta van gazdaságinformatikus képzés, mely 2022-ben egy átfogó megújuláson esett át, hogy még gyakorlatiasabb, a hallgatói és munkaerőpiaci igényekhez jobban alkalmazkodó tudást adjon.

Az önállóan és csapatban végzendő projektek megerősítik a tanult ismereteket, fejlesztik a kreatív gondolkodást és a problémamegoldó képességet. Ezért több tárgyon is projekt-orientált a számonkérés, és olyan rendezvények is lehetőséget nyújtanak a projektmunka megtapasztalására, mint a félévenkénti Hackathlon, valamint szakmai, tanulmányi és tudományos versenyek, workshopok.

Fiatalos, színvonalas szaktudású oktatóink a kis létszámnak köszönhetően minden hallgatóra kellő figyelmet tudnak fordítani. Segítenek a lemaradóknak, és egyengetik a tehetségek pályáját.

A megújult mesterszakunk egy másik fő előnye, hogy levelező tagozaton indul nagy részben online oktatással. Ennek köszönhetően a tanulmányok könnyebben összeegyeztethetőek a munkával, családdal (a szakmaiság csorbulása nélkül) és akár otthonról is elvégezhető.

Milyen főbb témakörök vannak?

A képzés az adatelemzésre fókuszál, így a tantárgyak is e témakör köré épülnek. Manapság az adatelemzés iparágtól függetlenül rendkívül fontos. Emiatt is tartjuk fontosnak, hogy megújult MSc képzésünkön átadjunk minden olyan szükséges tudást, amit sikeresen lehet alkalmazni számos tudományterületen.

Milyen tantárgyak vannak?

 • Adattárház-építés mesterfokon 
 • Valós idejű adatmenedzsment 
 • Az adattudomány statisztikai alapjai 
 • Gyakorlati optimalizálás módszerei 
 • Üzleti szolgáltatásmodellek az informatikában 
 • Vizuális kommunikáció és tervezés 
 • Webes adatvizualizáció 
 • Business Engineering és Menedzsment 
 • Nagyvállalati BI-platformok 
 • Programozási nyelvek az adattudományban 
 • Szemantikus Mesterséges Intelligencia 
 • BI eszközök: Adatelőkészítéstől adatvizualizációig

Jelentkezési feltételek:

  • A mesterképzésbetörténő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
   • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a gazdaságinformatikus alapképzési szak.
   • A belépéshez a mesterképzésbe való felvétel feltételeiben meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok a mérnök-informatikus és a programtervező informatikus alapképzési szakok.
   • A mesterképzésbe való felvétel feltételeiben meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Itt alapvetően a gazdálkodási és menedzsment, a gazdaságelemzés, a pénzügy és számvitel alapképzési szakok jönnek szóba.
  • A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
   • (A) A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
    • természettudományos ismeretek (10 kredit): analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány;
    • gazdasági és humán ismeretek (20 kredit): közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan) ismeretek;
    • informatikai ismeretek (40 kredit): számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a Soproni Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

  • (B) A mesterképzésre jelentkezőknek felvételi elbeszélgetésen kell részt venni.
   • A felvételi pontszám összetevői ezek után a következők:
    • 40% a felvétel feltételeként figyelembe vehető előtanulmányok mennyisége és tanulmányi eredménye,
    • 20% a BSc oklevél eredménye,
    • 30% a felvételi elbeszélgetés eredménye, szakmai előélet (pl. TDK stb.), motiváltság,
    • 10% előnyben részesítés hátrányos helyzet, fogyatékosság, egyéb szociális helyzet alapján.

Milyen továbblépési lehetőségeim vannak?

A mesterképzés elvégzése után lehetőség van jelentkezni doktori képzésre, a tudományághoz kapcsolódó szakirányú továbbképzésekre és akár más mesterképzésre is.

Jelentkezz!

Örülünk, hogy felkeltettük az érdeklődésedet, a jelentkezési információkat megtudhatod a felvi oldalán!

Az oldalon pontszámító kalkulátort is találsz, ahol kiszámíthatod pontszámodat. Fontos információ, hogy a pontszámításhoz azokat az érettségi eredményeket veheted számításba, amelyeket a felvi oldalán oldalon a felsőoktatási szakképzések között a gazdaságinformatikus lehetőségnél találsz.


 
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu