Útvonal|Képzéseink|Alapképzések|Faipari mérnöki BSc
Tartalmi elemek

Faipari mérnöki BSc

ugrás az oldal tetejére

Faipari mérnöki BSc 

A faipari mérnökök az egyik legősibb ökoanyaggal dolgoznak, a mindennapi életünket végigkísérő faanyag hasznosításával, feldolgozásával. Kreativitásukat, felkészültségüket felhasználva valósíthatják meg a környezettudatos tervezés és gyártás alapelvét, a hatékony anyagfelhasználást.

De ők a faépítészet meghatározó személyei is, irányításukkal készülnek a faházak, a faépítmények. Specializációink révén hallgatóink logisztikai és folyamatmérnökké válhatnak, az alapképzés után tanulmányaikat mesterképzésen, majd doktori képzésen folytathatják, de akár építészként is végezhetnek Egyetemünkön.

Mit fogok tanulni?

A Faipari mérnöki képzés a Kar legrégebbi, országosan egyedülálló képzése, melynek célja műszakilag jól felkészült szakemberek képzése a faipari tervezés, technológia, gépészet, kereskedelem, energetika és faépítészet minden területére.

Az alapképzésben a mai magyar ipar számára fontos, mindennapos szakmai ismereteket sajátítják el a hallgatók, míg a mesterképzésben számos olyan fejlettebb tárgyat hallgathatnak (mint pl. a roncsolásmentes faanyagvizsgálat, a faanyagmodifikáció, vagy a szervetlen kötésű kompozitok a faipari mérnöki szakon), amelyekkel igazán innovatív szemléletű, versenyképes mérnökökké válnak.

A faipari mérnökök számára kínált álláslehetőségek széles skálán mozognak, az elsődleges faipartól (fűrészipar, csomagolóanyag gyártás, lemezipar) kezdve a másodlagos faipar (ajtó-, ablakgyártás, bútorgyártás) teljes skáláját lefedve egészen az építőiparig. A faipari szakemberek minden esetben a világ talán legszebb megújuló anyagával, a fával dolgoznak.

Milyen előképzettség szükséges?

A Faipari mérnöki BSc program - a képzési követelményeknek megfelelő - alapozó és szakmai tárgyak után specializációkat (minimum 40 kreditértékű tantárgycsoportot) tartalmaz. A specializáció nem ad önálló szakmai végzettséget, de a diploma mellékletében feltüntetésre kerül, hogy mely szakmaterületen szerzett mélyebb ismereteket a faipari mérnök. A specializációk az alábbi szakma területekre fókuszálnak: fa és faalapú termékek, fa és egyéb bioanyagok, faipari termelési logisztika, valamint faszerkezetek és faépítészet.

Milyen főbb témakörök vannak?

A képzés során több tantárgycsoportból kell teljesíteni a megadott kreditszámot:

 • Természettudományos alapismeretek (1–4. félév)
 • Gazdasági és humán ismeretek (1–6. félév)
 • Szakmai törzsanyag (1-7. félév)
 • Szakmai törzsanyag (1-7. félév)
 • Választott specializációhoz tartozó tantárgyak (4–7. félév)
 • Kritérium tárgyak (1-6. félév)
 • Szabadon választható tárgyak (1-6. félév)
 • Idegennyelvi követelmény: az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges

A kritérium tárgyak mellett a kötelező (A) tantárgyakból 160, a kötelezően választható (B) tantárgyakból 40, a szabadon választható (C) tantárgyakból pedig 10 kreditet kell teljesíteni.

Milyen specializációk vannak?

A Faipari mérnöki BSc program - a képzési követelményeknek megfelelő - alapozó és szakmai tárgyak után specializációkat tartalmaz. A specializáció nem ad önálló szakmai végzettséget, de a diploma mellékletében feltüntetésre kerül, hogy mely szakmaterületen szerzett mélyebb ismereteket a faipari mérnök. A specializációk az alábbi szakmai területekre fókuszálnak: 

 • Faipari technológiák specializáció
 • Faépítészet specializáció
 • Folyamatmérnöki, logisztikai specializáció

Miért jó soproni diáknak lenni?

Mert a faanyagról és annak feldolgozásáról, felhasználásáról csak Sopronban tanulhatsz felsőfokon, nagy tapasztalattal rendelkező, odafigyelő, szakmát szerető oktatóktól. Sopron gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező, Ausztria határán fekvő dinamikusan fejlődő történelmi város.

Az Egyetem híres Selmeci hagyományai segítenek a beilleszkedésben, a ránk jellemző összetartó évfolyamközösség kialakulásában, és egy életre szóló, felejthetetlen élményt biztosítanak! Karunk hallgatóbarát ügyintézése szintén régi hagyományokon alapszik, melyet az tud igazán értékelni, akinek volt már dolga automatikus ügyintéző rendszerrel.

Kihasználhatod karunk széles képzési spektrumát. Szabadon választható tantárgyak keretében bekapcsolódhatsz karunkon folyó más képzési területhez tartozó képzésekbe, így az alkalmazott művészeti képzésekbe, informatikai képzésbe.

Bekapcsolódhatsz számos nemzetközi és hazai kutatásba, melyek révén olyan ismeretekre tehetsz szert, amelyek újdonságtartalma miatt csak kevesen tudnak.

Tanulmányaid egy részét külföldön is folytathatod.

Új és felújított kollégiumaink kulturált elhelyezést, jó kikapcsolódási, sportolási, testedzési lehetőségeket biztosítanak.

Teljesen új épületben, a legmodernebb eszközökkel végezheted a gyakorlatokat, vagy kapcsolódhatsz be valódi ipari kutatási és innovációs projektekbe.

Kiválóan felszerelt Tanüzemben sajátíthatod el a fa megmunkálásának csínját-bínját.

Milyen ösztöndíj lehetőségeim vannak?


A hallgatók egy része szervezett módon vehet részt különféle mobilitási programokban, vagyis karunk szakmai kapcsolatai révén jut el külföldi intézményekbe, és tölt el ott anyagi és szakmai támogatással néhány hónapot. Ezek közül európai szinten is a legnépszerűbb a 2014-től megújult Erasmus+ program, melynek keretében lehetőség van egy félévet vagy akár egy teljes tanévet egy kiválasztott külföldi felsőoktatási intézményben teljesíteni.

Emellett számos egyetemi illetve nemzeti ösztöndíj lehetőségek vannak. Az aktuális kiírásokról az “Ösztöndíj lehetőségek” menüpontban olvashatsz.

Milyen továbblépési lehetőségeim vannak?

Az alapszak elvégzése után több továbbtanulási lehetőséged van, mint a Faipari mérnöki mesterszak, vagy az Építész mesterszak, illetve a szakirányú továbbképzéseinken is részt vehetsz, mint az Energiagazdálkodási szakmérnök vagy a Tartószerkezet tervező szakmérnök és tartószerkezet tervező faipari mérnök

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim vannak?

A faipari mérnökök sokféle munkakört betölthetnek, többek között:

 • faipari üzemvezetők, termelésirányítók
 • faipari gépgyártók, tervezők, kereskedők
 • minőségirányítási szakemberek, gyártás előkészítők
 • üzemeltető mérnökök
 • faipari piackutatók, marketingesek
 • faépítészeti tervezők, kivitelezők
 • logisztikai, faanyagvédelmi és belsőépítészeti szakemberek
 • faipari szakoktatók
 • a faipari műszaki végzettségű szakemberek sikeresen helyezkednek el külföldön és más iparágakban is

A faipar ma Magyarországon a kiemelt iparágak közé tartozik; a szakemberek iránti kereslet folyamatos, az elhelyezkedési lehetőségek jók, a kereseti és karrierlehetőségek bíztatóak.

Jelentkezz!

Örülünk, hogy felkeltettük az érdeklődésedet, a jelentkezési információkat megtudhatod a felvi oldalán!

Az oldalon pontszámító kalkulátort is találsz, ahol kiszámíthatod pontszámodat. Fontos információ, hogy a pontszámításhoz azokat az érettségi eredményeket veheted számításba, amelyeket a felvi.hu oldalon a faipari mérnöki alapszaknál találsz. Ugyanakkor azt is fontos tudni, hogy a faipari szakközépiskolában végzettek Faipari alapismeretekből is érettségizhetnek, és kérhetik ezen eredményük felvételi pontszámításban történő figyelembe vételét.

 
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu