Útvonal|Képzéseink|Alapképzések|Faipari mérnöki BSc (duális)
Tartalmi elemek

Faipari mérnöki BSc (duális)

ugrás az oldal tetejére

Mi a duális képzés célja?

A duális képzés célja, hogy a hallgatóink tapasztalt szakemberek iránymutatásai alapján megismerkedhessenek leendő szakmájuk gyakorlati kérdéseivel. A hallgatóknak vállalati tartózkodásuk alatt lehetőségük nyílik elméleti tudásuk gyakorlati tudássá történő elmélyítésére, mely így sokkal komplexebb ismeretet biztosít számukra (technológia megismerése, kreativitás, felelősségvállalás, csapatmunka, szakmai nyelv, stb.), készség szintre fejleszti elméleti tudásuk alkalmazását. A duális képzés egyik alapelve tehát, hogy a Hallgató egyetemi hallgatói jogviszonyban tanul és emellett folytat duális képzési tanulmányokat vállalati együttműködésben. 

Bővebb információ a duális képzésünkről a dualis.uni-sopron.hu oldalon érhető el. 

Mit fogok tanulni?

A duális képzésünk esetén az egyetemi szakasza együtt halad a “hagyományos” képzéssel, így annak kritériumrendszere alapján működik a képzésünk.

A faipari mérnökök számára kínált álláslehetőségek széles skálán mozognak, az elsődleges faipartól (fűrészipar, csomagolóanyag gyártás, lemezipar) kezdve a másodlagos faipar (ajtó-, ablakgyártás, bútorgyártás) teljes skáláját lefedve egészen az építőiparig. A faipari szakemberek minden esetben a világ talán legszebb megújuló anyagával, a fával dolgoznak.

A duális képzés nem más, mint az egyetemi képzés és a vele párhuzamosan folyó szakmai gyakorlati képzés, melynek célja, hogy a hallgatóink tapasztalt szakemberek iránymutatásai alapján megismerkedhessenek leendő szakmájuk gyakorlati kérdéseivel. A hallgatóknak vállalati tartózkodásuk alatt lehetőségük nyílik elméleti tudásuk gyakorlati tudássá történő elmélyítésére, mely így sokkal komplexebb ismeretet biztosít számukra (technológia megismerése, kreativitás, felelősségvállalás, csapatmunka, szakmai nyelv, stb.), készség szintre fejleszti elméleti tudásuk alkalmazását. Egy évet tekintve a hallgató 26 hetet az egyetemen, míg 22 hetet vállalatnál tölt.

Milyen előképzettség szükséges?

A Faipari mérnöki BSc program - a képzési követelményeknek megfelelő - alapozó és szakmai tárgyak után specializációkat (minimum 40 kreditértékű tantárgycsoportot) tartalmaz. A specializáció nem ad önálló szakmai végzettséget, de a diploma mellékletében feltüntetésre kerül, hogy mely szakmaterületen szerzett mélyebb ismereteket a faipari mérnök. A specializációk az alábbi szakma területekre fókuszálnak: fa és faalapú termékek, fa és egyéb bioanyagok, faipari termelési logisztika, valamint faszerkezetek és faépítészet.

A duális képzésben az alapképzéstől eltérően a páratlan (őszi) félévek 6-8 hétből, míg a páros (tavaszi) félévek 14-16 hétből állnak.

Milyen specializációk vannak?

A Faipari mérnöki duális BSc program – a képzési követelményeknek megfelelő – alapozó és szakmai tárgyak után specializációkat (minimum 40 kreditértékű tantárgycsoportot) tartalmaz. A specializáció nem ad önálló szakmai végzettséget, de a diploma mellékletében feltüntetésre kerül, hogy mely szakmaterületen szerzett mélyebb ismereteket a faipari mérnök. A specializációk az alábbi szakma területekre fókuszálnak: fa és faalapú termékek, fa és egyéb bioanyagok, faipari termelési logisztika, valamint faszerkezetek és faépítészet.

Milyen főbb témakörök vannak?

A képzés során több tantárgycsoportból kell teljesíteni a megadott kreditszámot:

 • Természettudományos alapismeretek (1–4. félév)

 • Gazdasági és humán ismeretek (1–6. félév)

 • Szakmai törzsanyag (1-7. félév)

 • Választott specializációhoz tartozó tantárgyak (4–7. félév)

 • Kritérium tárgyak (1-6. félév)

 • Szabadon választható tárgyak (1-6. félév)

A kritérium tárgyak mellett a kötelező (A) tantárgyakból 160, a kötelezően választható (B) tantárgyakból 40, a szabadon választható (C) tantárgyakból pedig 10 kreditet kell teljesíteni.

Milyen specializációk vannak?

A Faipari mérnöki MSc program - a képzési követelményeknek megfelelő - alapozó és szakmai tárgyak után specializációkat tartalmaz. A specializáció nem ad önálló szakmai végzettséget, de a diploma mellékletében feltüntetésre kerül, hogy mely szakmaterületen szerzett mélyebb ismereteket a faipari mérnök. A specializációk az alábbi szakma területekre fókuszálnak: technológia, szerkezettervezés, faanyagvédelem.

Milyen főbb témakörök vannak?

A képzés során több tantárgycsoportból kell teljesíteni a megadott kreditszámot:

 • Természettudományos alapismeretek (1-2. félév)
 • Gazdasági és humán ismeretek (2-3. félév)
 • Szakmai törzsanyag (1-2. félév)
 • Választott specializációhoz tartozó tantárgyak (1-4. félév)
 • Szabadon választható tárgyak (2-4. félév)

A kritérium tárgyak mellett a kötelező (A) tantárgyakból 54, a kötelezően választható (B) tantárgyakból 60, a szabadon választható (C) tantárgyakból pedig 6 kreditet kell teljesíteni.

Miért jó Soproni diáknak lenni?

Mert a faanyagról és annak feldolgozásáról, felhasználásáról csak Sopronban tanulhatsz felsőfokon, nagy tapasztalattal rendelkező, odafigyelő, szakmát szerető oktatóktól. Sopron gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező, Ausztria határán fekvő dinamikusan fejlődő történelmi város.

Az Egyetem híres Selmeci hagyományai segítenek a beilleszkedésben, a ránk jellemző összetartó évfolyamközösség kialakulásában, és egy életre szóló, felejthetetlen élményt biztosítanak! Karunk hallgatóbarát ügyintézése szintén régi hagyományokon alapszik, melyet az tud igazán értékelni, akinek volt már dolga automatikus ügyintéző rendszerrel.

Kihasználhatod karunk széles képzési spektrumát. Szabadon választható tantárgyak keretében bekapcsolódhatsz karunkon folyó más képzési területhez tartozó képzésekbe, így az alkalmazott művészeti képzésekbe, informatikai képzésbe.

Bekapcsolódhatsz számos nemzetközi és hazai kutatásba, melyek révén olyan ismeretekre tehetsz szert, amelyek újdonságtartalma miatt csak kevesen tudnak.

Tanulmányaid egy részét külföldön is folytathatod.

Új és felújított kollégiumaink kulturált elhelyezést, jó kikapcsolódási, sportolási, testedzési lehetőségeket biztosítanak.

Teljesen új épületben, a legmodernebb eszközökkel végezheted a gyakorlatokat, vagy kapcsolódhatsz be valódi ipari kutatási és innovációs projektekbe.

Kiválóan felszerelt Tanüzemben sajátíthatod el a fa megmunkálásának csínját-bínját.

Milyen ösztöndíj lehetőségeim vannak?

A hallgatók egy része szervezett módon vehet részt különféle mobilitási programokban, vagyis karunk szakmai kapcsolatai révén jut el külföldi intézményekbe, és tölt el ott anyagi és szakmai támogatással néhány hónapot. Ezek közül európai szinten is a legnépszerűbb a 2014-től megújult Erasmus+ program, melynek keretében lehetőség van egy félévet vagy akár egy teljes tanévet egy kiválasztott külföldi felsőoktatási intézményben teljesíteni.

Emellett számos egyetemi illetve nemzeti ösztöndíj lehetőségek vannak. Az aktuális kiírásokról az “Ösztöndíj lehetőségek” menüpontban olvashatsz.

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim vannak?

A faipari mérnökök sokféle munkakört betölthetnek, többek között:

 • faipari üzemvezetők, termelésirányítók;
 • faipari gépgyártók, tervezők, kereskedők;
 • minőségirányítási szakemberek, gyártás előkészítők;
 • üzemeltető mérnökök;
 • faipari piackutatók, marketingesek;
 • faépítészeti tervezők, kivitelezők;
 • logisztikai, faanyagvédelmi és belsőépítészeti szakemberek;
 • faipari szakoktatók;
 • a faipari műszaki végzettségű szakemberek sikeresen helyezkednek el külföldön és más iparágakban is.

A faipar ma Magyarországon a kiemelt iparágak közé tartozik; a szakemberek iránti kereslet folyamatos, az elhelyezkedési lehetőségek jók, a kereseti és karrierlehetőségek bíztatóak.

Milyen továbblépési lehetőségeim vannak?

Az alapszak elvégzése után több továbbtanulási lehetőséged van, mint a Faipari mérnöki mesterszak, illetve a szakirányú továbbképzéseinken is részt vehetsz, mint az Energiagazdálkodási szakmérnök vagy a Tartószerkezet tervező faipari mérnök.

Jelentkezz!

A duális képzésre történő jelentkezés pontos menetét a Duális képzés, felvételi jelentkezés menete oldalon találod.

 
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu