Útvonal|Képzéseink|Alapképzések|Műszaki menedzser BSc
Tartalmi elemek

Műszaki menedzser BSc

ugrás az oldal tetejére

Mit fogok tanulni?

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismeretek birtokában képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni.

A magas színvonalú, gyakorlatorientált műszaki-gazdasági és menedzsment ismereteket adó képzésnek az informatikával való közvetlen összekapcsolása alkalmassá teszi végzett hallgatókat a különböző típusú és méretű vállalkozások irányítására, a vezetésben érdemi közreműködésre, a gazdasági folyamatok racionalizálására.

Milyen főbb témakörök vannak?

A szakmai törzsanyagban illetve a választható specializációban hangsúlyt kapnak a műszaki alapok mellett egyrészt az informatikai alkalmazási, másrészt a vállalkozásmenedzsment ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát.

Idegennyelvi követelmény: az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A kritérium tárgyak mellett a kötelező (A) illetve a kötelezően választható (B) tantárgyakból 145, a specializációs tárgyakból 40, a szabadon választható (C) tantárgyakból pedig 10 kreditet kell teljesíteni.

Milyen specializációk vannak?

Vállalkozás és menedzsment specializáció

A Műszaki menedzser BSc program - a képzési követelményeknek megfelelő - alapozó és szakmai tárgyak után specializációt tartalmaz. A specializáció nem ad önálló szakmai végzettséget, de a diploma mellékletében feltüntetésre kerül.

Miért jó soproni diáknak lenni?

Az Egyetem híres Selmeci hagyományai segítenek a beilleszkedésben, a ránk jellemző összetartó évfolyamközösség kialakulásában, és egy életre szóló, felejthetetlen élményt biztosítanak! Karunk hallgatóbarát ügyintézése szintén régi hagyományokon alapszik, melyet az tud igazán értékelni, akinek volt már dolga automatikus ügyintéző rendszerrel.

Kihasználhatod karunk széles képzési spektrumát. Szabadon választható tantárgyak keretében bekapcsolódhatsz karunkon folyó más képzési területhez tartozó képzésekbe.

Bekapcsolódhatsz számos nemzetközi és hazai kutatásba, melyek révén olyan ismeretekre tehetsz szert, amelyek újdonságtartalma miatt csak kevesen tudnak.

Tanulmányaid egy részét külföldön is folytathatod.

Új és felújított kollégiumaink kulturált elhelyezést, jó kikapcsolódási, sportolási, testedzési lehetőségeket biztosítanak.

Milyen ösztöndíj lehetőségeim vannak?


A hallgatók egy része szervezett módon vehet részt különféle mobilitási programokban, vagyis karunk szakmai kapcsolatai révén jut el külföldi intézményekbe, és tölt el ott anyagi és szakmai támogatással néhány hónapot. Ezek közül európai szinten is a legnépszerűbb a 2014-től megújult Erasmus+ program, melynek keretében lehetőség van egy félévet vagy akár egy teljes tanévet egy kiválasztott külföldi felsőoktatási intézményben teljesíteni.

Emellett számos egyetemi illetve nemzeti ösztöndíj lehetőségek vannak. Az aktuális kiírásokról a “Pályázatok, ösztöndíjak” menüpontban olvashatsz.

Milyen továbblépési lehetőségeim vannak?

Az alapszak (BSc) elvégzése után több továbbtanulási lehetőséged van, mint a Műszaki menedzser mesterszak (MSc), vagy bármely más mesterszak műszaki területen.

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim vannak?

A Műszaki menedzser alapképzési (BSc) szak a természettudomány, a műszaki tudományok, és a gazdaságtudomány területéről integrált ismeretek nyújtásán túl menedzseri szemléletet formál, és mindazon kompetenciákat kialakítja, amelyek alapvető szükségletként merülnek fel jelenleg is a hazai és az uniós piacok bármely ágazatában tevékenykedő vállalatok körében.

A végzettek iránt nagy a kereslet ipari, kereskedelmi, egészségügyi, közlekedési és államigazgatási területeken, ahol szükség van magas szintű informatikai alapokon nyugvó menedzsment feladatok ellátására.

Jelentkezz!

Örülünk, hogy felkeltettük az érdeklődésedet, a jelentkezési információkat megtudhatod a felvi oldalán!

Az oldalon pontszámító kalkulátort is találsz, ahol kiszámíthatod pontszámodat. Fontos információ, hogy a pontszámításhoz azokat az érettségi eredményeket veheted számításba, amelyeket a felvi.hu oldalon a műszaki menedzser alapszaknál találsz.

 
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu